Canlıların məlumat qaynağı DNT

Bütün canlıların təməl genetik maddəsi olan DNT, incəliklərinə sonrakı hissələrdə toxunacağımız qıvrılmış nərdivana bənzər bir quruluşa sahib, çox uzun bir molekuldur. Bütün canlılarda - insanlar, çiçəklər, quşlar, ağcaqanadlar hətta bakteriyalarda DNT var. DNT canlı hüceyrəsinin xüsusiyyətləri və düzgün işləməsi ilə əlaqədar lazım olan bütün məlumatlara malikdir. Bundan əlavə canlının necə görünəcəyi, necə bir quruluşa sahib olacağı, necə böyüyəcəyi, orqanlarının necə işləyəcəyi haqqında hər cür ətraflı məlumatlar DNT-də əvvəlcədən təyin olunmuşdur. Məsələn, bir insanın DNT-si adamın boyu, göz rəngi və bədən quruluşuna dair hər cür incəliyi, bədənin hansı təhlükələr qarşısında necə müdafiə olunacağı, hüceyrənin bünövrəsi olan zülalları necə çıxaracağı kimi məlumatlar da daxildir. Bir gülün DNT-si də gülün qoxusu, rəngi, tikanlarının quruluşu, yarpaqlarının şəkli, gövdəsinin qalınlığı haqqındakı milyonlarla ətraflı məlumatların şifrəli formada saxlayır. DNT molekulları sanki hər canlının necə inşa ediləcəyini və hansı funksiyanı icra edəcəyini təyin edən əhatəli planlar, layihələrdir.


İnsan özündən daha çox ağıl nümayiş etdirən bu molekulu hüceyrələrinin hər birində daşıyır. Məsələn, bu an bu sətirləri oxuyan gözlərinizdəki hər hüceyrənin içində DNT zənciri qablaşdırılmışdır. Kitabın səhifələrini çevirən barmaqlarınızdakı hər hüceyrədə, ürək hüceyrələrinizdə, sümük hüceyrələrinizdə, qısaca, vücudumuzu əmələ gətirən hər hüceyrədə DNT molekulu mövcuddur. Üstəlik, insanın həyatını davam etdirməsi üçün hər an vəzifə başındadırlar. Elmi nəzəriyyəçi Professor  Doktor Uerner Qit DNT-dəki məlumatların fövqəladəliyini belə dilə gətirir:


"Zülal şifrələyən hissələrin yanında DNT eyni zamanda saysız miqdarda struktur və funksional məlumata malikdir. Gizli olan məlumatlara, mitoxondri və ribosom kimi kiçik orqanoidlərin inşası üçün lazımlı olduğu qədər, böyük orqanların (məsələn ürək, böyrəklər, beyin kimi) və canlının bütün bədəninin inşası üçün də lazımlı şifrələri daxildir. İndiyə qədər heç kim inanılmaz dərəcədə kompleks olan bu sistemi deşifrə edə bilməmişdir."


Professor Qitin də diqqət çəkdiyi kimi, DNT-dəki məlumatlar son dərəcə genişdir. DNT yalnız fiziki xüsusiyyətləri deyil, eyni zamanda həm hüceyrə həm də orqanlar və sistemlər səviyyəsində minlərlə fərqli hadisəni planlayır. Allahın DNT-də saxladığı məlumatlar sayəsində bədənimizdə reallaşan hadisələrdən  bir qismi ümumi xətləriylə belədir:


* Sümüklər tam olmaları lazım olan yerdə, şəkildə və böyüklükdə inkişaf edir, kəllə, qabırğalar, bud sümüyü, onurğalar hamısı müəyyən məqsədli funksiyaya, xüsusi bir şəklə və qalınlığa malikdir. Məsələn, onurğalar, içlərində həyati əhəmiyyətə sahib olan onurğaya keçə biləcəyi ideal şəklə malikdir. Eyni şəkildə kəllə beyni, qabırğalar ağciyər və ürəyi qorumaq üzrə xüsusi olaraq şəkilləndirilmişdir. Bunların hər birinin balanslı olaraq inkişafı da, yenə DNT-də qeyd olunmuş planın bir hissəsidir.


* İnsan bədənində 206 bir-birindən fərqli sümük parçası birlikdə hərəkətli şəkildə bir-birlərinə əzələlərlə bağlanır. Bu əzələlərin nərdivan enib çıxa bilmək, qaçmağı, əyilib-qalxmağı təmin edən elastikliyə və hərəkət qabiliyyəti də DNT-də qeydiyyatdadır. Allahın DNT-də təyin etdiyi məlumatlar sayəsində əzələlər istədiyimiz şəkildə hərəkət edər. Beləcə, insan su stəkanını tuta bilir, kitabın səhifələrini çevirir, kresloda oturur və ya bir neçə kiloqram ağırlığındakı paketləri daşıyacaq gücə sahib ola bilir.


* Sümüklərin arasında sürtünməyə maneə törədən qığırdaqlar da şəkil, quruluş və mövqeləri baxımından xüsusi toxumalardır. Məsələn, dizlərdəki qığırdaqlar tampon vəzifəsi icra edərək onlarla kiloqram ağırlığındakı bədən ağırlığının hiss edilmədən daşınmasını təmin edərlər. Bunların ətraflı planı da DNT-də qeyd olunmuş məlumatlardır.


* Təxminən 100 000 km uzunluğa malik, içində həyat əhəmiyyətli mayeni - qanı daşıyan damarlar, bədəndəki hər nöqtəyə çataraq bütün toxumaların qanla bəslənməsini təmin edərlər. Damarlar hüceyrələrə hər zaman təmiz qan və oksigen daşıyarkən, bir tərəfdən də çirklənən qanı toplayırlar. Ürəyin xüsusi nasos sistemi ilə birgə çalışan və bir qismi saç telindən incə olan damarlar, göz qapağından barmaq uclarına, beyindən böyrəklərə, qısaca, bədənin hər tərəfinə qanı çatdırarlar.


* Sinirlərin bədəni sanki bir şəbəkə kimi örtməsini, bədənin sinirlər vasitəsilə qəbul etdiyi dəyişikliklər sürətlə reaksiya verməsini və fərqli hissələrinin tək bir vücud olaraq işləməsini təmin edirlər.


* Bədəndəki təxminən 200 fərqli növ hüceyrənin hamısı, təməlində eyni mexanizmlərə sahib olmasına baxmayaraq, çox müxtəlif fəaliyyətləri vardır. Məsələn, bir qaraciyər hüceyrəsi milli saniyələr (saniyənin mində biri) içində 500 fərqli kimyəvi əməliyyat həyata keçirərkən, bir ürək hüceyrəsi ömür boyu elektrik enerjisi istehsal edə bilir.


* İnsanın olduğu yerdən qalxıb addımlaması, ayaq üstə dayanması, nəfəs alması, gözlərini açıb-bağlaması, qısaca, həyatda olması üçün lazım olan enerjinin istehsalı da hüceyrədə qeyd olunmuş planın bir hissəsidir. Hüceyrənin hər biri yeyilən qidalardan ən çox enerjini necə əldə edəcəklərini və bu enerjinin ən məhsuldar necə istifadə edəcəklərini də bu plan sayəsində bilirlər.


* Özü də ətdən ibarət olan mədə ətləri həzm turşuları ifraz etdiyi zaman özünü parçalamayan bir sistemə sahib olması, kəsilən dərinin bərpa edilməsi zamanı qanın laxtalanması üçün 20-yə qədər fermentin hərəkətə keçməsi DNT-də qeyd olunan məlumatların  yalnız bir neçəsidir.


* Hüceyrələr arasındakı üstün bir xəbərləşmə sistemi olan və bütün bədən tarazlıqlarının nizamlanmasını təmin edən hormonal sistem də DNT-də təyin olunmuş məlumatlara görə fəaliyyət göstərirlər. Bədəndə hansı maddələrin nə qədər istifadə ediləcəyi, artıq olanların necə saxlanacağı və ya bədəndən necə ifraz ediləcəyi də bu müəyyən planın bir parçasıdır.


* Digər tərəfdən DNT immunitet sistemindəki hüceyrələr arasında məlumat mübadiləsinin necə ediləcəyini də müəyyənləşdirir. Məsələn, yara kimi bir toxuma pozulması olduğu zaman immunitet sisteminə aid reaksiyalar başlayır. Müdafiə hüceyrələri yaradakı mikroblara qarşı hücum etmək üçün ən qısa zamanda yer müəyyən edirlər. Sonra təhlükə yaradan vəziyyəti analiz edərək mikroblara qarşı döyüşü başladan mesajlar göndərirlər.


Üzərinə kitabxanalar qədər məlumat yazılmış insan bədəninin bilinən və hələ bilinməyən incəlikləri, DNT olaraq ifadə edilən məlumat bankında qeyd olunmuş bir planın parçalarıdır. Qısaca, DNT-lər canlılarda sanki memar, mühəndis, qoxu eksperti, botanik, laborant, daxili memarlıq, rəssam, həkim və daha saymaqla bitməyən bir çox usta sənətçi və elm adamının vəzifəsini boynuna götürən bir planlaşdırma mərkəzi kimi vəzifə daşıyır. Bu sətirləri oxumağınız, görməyiniz, nəfəs almağınız, düşünməyiniz, qısaca, var olmağınız və varlığınızı davam etdirməyiniz üçün hər an vəzifə başında olan bu molekulları Uca Rəbbimiz Allah yaradır və hər an nəzarət altında saxlayır. Bu həqiqət bir Quran ayəsində belə bildirilir:

"Mən, həqiqətən, mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbiniz olan Allaha təvəkkül etdim.  Elə bir canlı yoxdur ki, (Allah) onun kəkilindən tutmuş olmasın. Şübhəsiz, Rəbbim doğru yol üzərindədir. (Doğru yolda olanı qoruyur.)" (Hud surəsi, 56)

DNT-dəki məlumatları son dərəcə sadə bir nümunə olaraq bir kitabla müqayisə edək. Bir kitabın öz-özünə ortaya çıxmasının mümkün olmadığı açıq bir həqiqətdir. Bunun hər hansı bir şəkildə mümkün olduğunu fərz etsək belə, bu kitabda yazılanların mənalı məlumatlar təşkil etməsi qəti şəkildə ehtimal oluna bilməz. Professor Fillip Conson bu nümunəyə əsasən, təsadüflərin belə bir gücü, bacarığı, ağlı olmayacağından belə söz edir:


"... demək olar ki, hər kəs hərfləri, boşluqları, durğu işarələrini təsadüfi bir şəkildə birləşdirərək normal uzunluqda tutarlı və məntiqli bir kitab meydana gəlməsinin qeyri-mümkün olduğu mövzusunda həmfikirdir. Hətta "Başlanğıcda söz vardı" kimi tək bir cümlənin, hərflərin və söz aralıqlarının qarişdırılıb təsadüfən dağılması nəticəsində ortaya çıxması da tamamilə mümkünsüzdür."


Şübhəsiz, DNT-də qeyd olunmuş məlumat "Başlanğıcda söz vardı" cümləsi ilə müqayisə edilməyəcək qədər kompleks bir quruluşa malikdir və bu kompleks quruluşun özbaşına və ya təsadüfən meydana gəlməsi qətiyyən mümkün deyil. Üstəlik, milyon illərdir, milyardlarla canlının sahib olduğu trilyonlarla DNT mükəmməl bir sistemlə şifrələnmiş, gözlə görülməyəcək qədər kiçik bir məkana yerləşdirilərək və ən ağıllı şəkildə istifadə edilir. Elə isə insanı da, onun hüceyrəsini də, DNT-sini də qüsursuz və mükəmməl bir şəkildə planlayıb təşkil edən bir Yaradıcı vardır. O Yaradıcı sonsuz güc sahibi Allahdır. Bunun əksini iddia etmək, həqiqətləri, ağlı və məntiqi heçə sayır.


Halbuki, hərflərin öz-özlərini düzülərək üç kiçik sözü belə yaza bilməsi qeyri-mümkün olduğunu dərhal söyləyən bir çox adamın, milyardlarla atomun tək-tək xüsusi bir düzülüşlə bir yerə gəlib kitabxanalar qədər məlumata sahib bir molekul meydana gətirməsinin təsadüflər nəticəsində olduğu yalanını etiraz etmədən dinləyə bilirlər. Bunun isə tək səbəbi darvinizmə olan kor-koranə bağlılıqdır. Bu mühafizəkar bağlılıq, zəka sahibi insanların açıq-aşkar olan yaradılış həqiqətini görmələrinə maneə törətməkdə, onları ağılsız inanclara yönəldir. Bu ön mühakimədən xilas olmuş, ağlı və vicdanı ilə düşünən hər insan, DNT kimi sərhədsiz bir məlumat bankının ancaq Allahın yaratmasıyla var ola biləcəyini açıq-aşkar görər.

Onlara: “Allahın nazil etdiyinə tabe olun!”– deyildikdə, onlar: “Xeyr, biz atalarımızın tutduğu yolu tutacağıq!”– deyirlər. Bəs ataları bir şey anlamayıb doğru yola yönəlməyiblərsə necə? İnkar edənlərin məsəli çığırtı və bağırtıdan başqa bir şey anlamayanları çağıranların (heyvanın) məsəlinə bənzəyir. Onlar kar, lal və kordurlar, anlamazlar. (Bəqərə surəsi, 170-171)