DNT möcüzəsi təkamül nəzəriyyəsini necə etibarsız edir?

Təkamül nəzəriyyəsi molekulyar səviyyədə əsas çıxılmaz vəziyyətdədir. Canlıların mənşəyi mövzusu təkamül nəzəriyyəsi baxımından paleontologiya, geologiya, antropologiya kimi elm sahələrində olduğu kimi çox böyük bir problemdir. Həmçinin, təkamülçülərin problemi yalnız amin turşusu, zülal kimi canlılığın quruluş daşları ilə məhdud deyil. Bunlardan da əlavə, əsl çıxılmaz vəziyyət canlı hüceyrəsinin fövqəladə kompleks quruluşundadır. Çünki hüceyrə amin turşusu quruluşlu zülallardan meydana gəlmiş bir yığın deyil, insanoğlunun indiyə qədər qarşılaşdığı ən kompleks sistemlərdən biridir.


Darvinistlərin içindən çıxa bilmədikləri şey, təkamül nəzəriyyəsini aktual saxlamaq üçün arxasında dayandıqları fərziyyələrdən qaynaqlanır. Darvinistlərə görə ilk canlı mütləq primitiv olmaq məcburiyyətindədir və doğru kimyəvi maddələr bir yerə gətirildikdə həyat təsadüfən özbaşına ortaya çıxa bilməlidir. Məhz bu batil inanclar darvinistləri, "vulkanik qazlar və şimşəklər DNT-ni və sonra da həyatı meydana gətirdi!" kimi bir nağıla inanmaq məcburiyyətində qoymuşdur. Darvinistlərə görə ən qabaqcıl texnologiya, ən inkişaf etmiş laboratoriya və əsrlərin elmi təcrübəsi ilə belə bir bənzəri yaradıla bilməmiş canlı hüceyrələrin milyonlarla sayda təsadüf əsəri bir yerə gələrək son dərəcə həyati məsuliyyətlər daşıyan orqanları inşa etmişlər. Üstəlik, bu orqanlar da qüsursuz bir koordinasiya içində işləyərək insan bədənini meydana gətirmiş və öz-özlərinə onu canlı saxlama məsuliyyəti qazanmışlar. Bu darvinist hekayələrin elmi bir dəstəyi olmadığı kimi, ağıl və məntiqlə da açıq-aşkar ziddiyyət təşkil edir. Özü də təkamülçü olan fransız elm adamı Pierre Paul Grasse içində olduqları çətinliyə belə diqqət çəkir:
"... bəzi insanlar tərəfli olduqları üçün qəsdən həqiqətləri görməməzlikdən gələrlər və öz inanclarının yetərsizliklərini və səhv olduğunu inkar edərlər."


İngiltərə Salford Universitetinin Dos. L. R. Croft How Life Began (Həyat necə başladı) adlı kitabında təkamülçülərin nəzəriyyənin içində olduğu çıxılmaz vəziyyətə necə əhəmiyyət vermədiklərinə belə toxunmuşdur:
"Ən əsas suallardan biri olan həyatın mənşəyi təkamülçü sorğulamaların əsl çıxış nöqtəsidir. Lakin yenə də təkamülçülər bu suala kifayət qədər əhəmiyyət verməzlər ... həyatın mənşəyi mövzusu üzərində elə də dayanılmamışdır. Darvinin özü də bu mövzunu diqqətə almamışdır... "


Darvinistlər molekulyar səviyyədə reallaşdığı iddia edilən guya təkamüllə meydana gələnlərdən heç birisini sübut etməmişlər. Elmin inkişaf etməsi isə bu suallara cavab tapmaq bir yana, sualları təkamülçülər baxımından daha da kompleks və içindən çıxılmaz hala gətirmişdir. Quruluş və xüsusiyyətləriylə DNT kimi bir molekulun təkamülçülərin irəli sürdüyü kimi təsadüflər nəticəsində meydana gəlməsinin nə dərəcə məntiqdən kənar olduğunu sonrakı sətirlərdə elm adamlarının şərhlərində və şəxsən təkamülçülərin etiraflarında görəcəyik.

 

Genetik məlumatın mənşəyi elm adamları üçün hələ naməlumdur

Hüceyrənin kompleks quruluşunun ən əhatəli hissəsini genetik quruluşunu müəyyən edən DNT meydana gətirir. Elm adamları DNT-nin quruluşu, şifrələnməsi haqda etdikləri uzun illəri əhatə edən araşdırmalara xərclədikləri böyük sərvətlərə qarşı daha yeni qeydə dəyər məlumatları əldə edir. Ancaq hüceyrənin genetik quruluşundakı mükəmməllik hələ də böyük bir sirr olma xüsusiyyətini qoruyur. DNT-nin kompleks quruluşu ehtiva etdiyi həyati və yüksək imkanlardakı məlumat, həyatın meydana gəlməsini təsadüflərlə açıqlamaq istəyənləri çarəsizliyə aparan mövzuların başında gəlir. Tanınmış təkamülçü biokimyaçı Leslie Orgel bu mövzudakı düşüncələrini belə ifadə edir:
"Genetik şifrənin mənşəyinin ümumi xüsusiyyətlərini belə hələ anlaya bilməmişik ... Genetik şifrənin mənşəyi həyatın mənşəyi probleminin ən təəccüblü tərəfidir."


Nuklear fizik prof. Gerald Schroeder DNT-dəki kodlamanın necə reallaşdığı mövzusundakı məlumatın qeyri-kafiliyinə belə toxunmuşdur:
"... Və əgər fosillər bizə doğrunu söyləyirsə, DNT-dəki məlumata dünyadakı həyatın ən ilk mərhələlərində belə rast gəlinir. Bütün həyatın ortaya çıxmasına səbəb olan kodlamanın necə reallaşdığı isə hələ məlum deyil. Ortaya çıxardığı məhsulun kompleksliyini düşünəndə bu müəmmanın ölçüləri daha yaxşı anlaşılır."


Məşhur elm jurnallarından Science-da yazar olan Jon Cohen isə nəşr olunan bir məqaləsində DNT-dəki nizamlı quruluşun mükəmməlliyinə belə toxunur:
"Niyə DNT və RNT-dəki şəkər molekulları məlum olan bütün canlılarda sağa doğru sarılır? Bənzər bir şəkildə zülalları meydana gətirən bütün amin turşuları da sola doğru əyilmiş olaraq nizamlanıb. Bu molekulların niyə belə müntəzəm bir nizama sahib olduğu məlum deyil, amma mövzu üzərində yazılan nəzəriyyələr az deyil. Mövzu Los Ancelesdəki bir yığıncaqda müzakirə olunanda mövzunun açıqlığa qovuşması üçün göstərilən həvəs və istək heç də az deyildi. Bu aydın bir duyğu idi, çünki bu sual bütün elmi sirlərin təməlindən bəhs edirdi; həyatın mənşəyi."


Almanyadaki Johannes Gutenberg Universiteti Biokimya İnstitutunun rektoru prof. Klaus Dose "Həyatın mənşəyi: cavabdan çox sual var" adlı məqaləsində təkamülçülərin içində olduğu çarəsizliyi etiraf edənlərdən sadəcə biridir:
"... hüceyrənin genetik məlumatının mənşəyinin haradan qaynaqlandığını bilmirik, ilk özünü köçürə bilən nuklein turşuları necə təkamül tapdı, ya da günümüzün hüceyrələrindəki son dərəcə kompleks quruluş-funksiya əlaqəsi necə var oldu?"


Təkamülçü nəşrlərdən Nature jurnalının köhnə redaktorlarından John Maddox da "Genetik şifrənin mənşəyinin həyatın mənşəyi kimi hələ qaranlıqda qaldığını görmək kədər vericidir." deyir. Ancaq həqiqətdə genetik kodun mənşəyi naməlum deyil, əksinə çox açıqdır. Genetik kod, Allahın yaratmasındakı mükəmməlliyi sərgiləyən nümunələrdən yalnız biridir. Quranda Allahın yaratması belə bildirilir:

... Allahın yaratdığında qətiyyən bir uyğunsuzluq tapmazsan. Bir başını qaldırıb göyə diqqət yetir, heç onda bir çat görürsənmi? Sonra göz gəzdirib təkrar bax. Göz zəlil və yorğun halda özünə tərəf dönəcəkdir. (Mülk surəsi,3- 4)

 

Genetik məlumatın mənşəyi təsadüflərlə açıqlana bilməz
Təkamülçülərin izahlarına baxdıqda qarşılaşdığımız hər mükəmməlliyi "təsadüflərin məhsulu" olaraq izah etməyə çalışdıqlarını görürük. Hüceyrənin kompleks quruluşu da təkamülçülər üçün təsadüflərin üstün bir müvəffəqiyyəti (!), məqsədəuyğun seçkilərinin (!) bir nəticəsidir. Darvinistlər hər şeyin yaradıcısı qəbul etdikləri təsadüfün nə olduğunu düşünmədən bu inamsızlığın ilk hüceyrəni meydana gətirdiyini hesab edərlər və bütün nəzəriyyələrini bu hüceyrə üzərində qurarlar. Ancaq  nəinki hüceyrə, ən sadə orqanizm belə təkamülçülərin fərz etdiyi kimi təsadüfən ola bilməz. London Universitetindən hüceyrə bioloqu Dr. Ambrose bu qeyri-mümkünlüyü belə ifadə edir:
"Ən sadə tək hüceyrəli kompleks orqanizm belə, o qədər kompleks DNT zəncirlərini malikdir ki, bu tənzimləmənin ehtimalı 102.000.000 (birin arxasında 2 milyon sıfırla ifadə edilər) da bir kimi xəyal edilə bilməyəcək bir ehtimala sahibdir."


Riyaziyyat elmi bu gün DNT-də yazılı məlumatların meydana gəlməsində təsadüfə yer olmadığını sübut edir. Nəinki milyonlarla pillədən ibarət DNT molekulunun, həmçinin, DNT-ni meydana gətirən 30.000 gendən tək birinin belə təsadüfən yaranmaq  ehtimalı, qeyri-mümkün tərifinin belə zəif qaldığı bir vəziyyətdir. Təkamülçü bioloq olan Frank B. Salisbury bu mümkünsüzlüklə əlaqədar olaraq bunları söyləyir:
"Orta ölçüdəki bir zülal molekulu təxminən 300 amin turşusu ehtiva edir. Buna nəzarət edən DNT zəncirində isə təxminən 1.000 nukleotid olacaqdır. Bir DNT zəncirində dörd növ nukleotid olduğu, 1.000 nukleotidlik bir sıra, 4 üzəri 1000 fərqli şəkildə ola biləcək. Kiçik bir loqarifm hesabı ilə olan bu rəqəm isə, ağlın qavrama sərhəddindən çox uzaqdır. 1/41000 kiçik bir loqarifm hesabı nəticəsində 1/10600 mənasını verər. Bu rəqəm 10-un yanına 600 sıfır əlavə olunmasıyla əldə edilir. 10-un yanında 12 dənə sıfır 1 trilyonu ifadə edərkən, 600 dənə sıfırlı bir rəqəmin həqiqətən də qavranması mümkün deyildir."


Bu səbəbdən, mühitdə bütün lazımlı nukleotidlərin olduğunu, bunların aralarında bağlanması üçün lazım olan bütün kompleks molekulların və məcburi fermentlərin hamısının hazır olduğunu fərz etsək belə, bu nukleotidlərin istənilən sırada düzülməsi ehtimalı 101\600 ehtimal deməkdir. Qısacası, insan bədənindəki təxminən, bir zülalın DNT-dəki şifrəsinin təsadüf əsəri öz-özünə meydana gəlmə ehtimalı, 10-un yanında 600 dənə sıfır olan sayda 1-dir. Bu astronomikdən kənar say isə praktik olaraq 0 ehtimal mənasını verər. Darvin Was Wrong: A Study in Probabilities (Darvin səhv idi: ehtimalları içində bir araşdırma) adlı kitabın yazıçısı I. L. Cohen də genetik məlumatın təsadüf əsəri kimi ortaya çıxa bilməyəcəyini belə açıqlayır:
"Riyaziyyatçılar 1050-nin kənarında hər hansı bir rəqəmin statistik olaraq meydana gəlmə ehtimalını sıfır olaraq qəbul edirlər. Ən kiçik tək hüceyrəli bakteriya da daxil olmaqla bildiyimiz hər hansı bir növ 100 və ya 1000-dən daha çox nukleotidə sahibdir. Əslində tək hüceyrəli bakteriyanın müəyyən bir düzülüşü sahib olduğu 3.000.000-ə qədər nukleotidi var. Bu da bilinən hər hansı növdə bir canlının təsadüflər və ya təsadüfi mutasiyalar (təkamülçülərin ən sevdiyi ifadə) nəticəsində meydana gəlmə ehtimalı olmadığını göstərir."


Nukleotidlərin təsadüfən bir yerə gələrək RNT və DNT-ni meydana gətirmələrinin qeyri-mümkünlüyünü təkamülçü fransız elm adamı Paul Auger də belə ifadə edir:
"Təsadüfi kimyəvi hadisələr sayəsində, nukleotidlər kimi kompleks molekulların ortaya çıxışı mövzusunda məncə iki mərhələni dəqiq bir şəkildə bir-birindən ayırmaq lazımdır; tək-tək nükleotidlərin istehsal edilməsi ... və bunların çox xüsusi ardıcıl halda bir-birinə bağlanması. Elə bu ikincisi mümkünsüzdür."


Bu qeyri-mümkünlüyü çox sadələşdirilmiş belə bir nümunə üzərində düşünə bilərik. Otaqdakı bir partlayış nəticəsində ortaya ədəbi bir əsərin, üstəlik də səhifələri cildlənmiş olaraq çıxmayacağı açıqdır. Bunun təsadüfən özbaşına meydana gəldiyini iddia edən biri ilə də qarşılaşsanız, ilk olaraq bu adamın ağlına şübhə edərsiniz. Ancaq təkamülçülərin təsadüflərin bacardığını iddia etdikləri şey bu nümunədəki imkansızlıqdan daha böyükdür. Ancaq təsadüf iddialarının hər cür məntiqsizliyinə və imkansızlığına baxmayaraq, Darvinin mirasına kor-koranə bir sədaqət içində olanlar "təsadüflər yenə də bunu bacarar" deyirlər. Təkamül nəzəriyyəsinin etibarsızlığını izah edən Evolution: A Theory in Crisis (Təkamül: böhran içində bir nəzəriyyə) adlı kitabın yazıçısı məşhur molekulyar bioloq professor Michael Denton elə bu bənzərsiz mükəmməlliyi təsadüflərə əsaslandırmaq istəyənlərə qarşı duyduğu heyrəti belə ifadə edir:
"Ümumi təkamül üçün lazım olan təsadüfi struktur nizamlamalar, məntiqi fəlakətlərdir. Yalnız bir neçə yüz sözdən ibarət olan bir mətni təsadüfən qrammatika qaydalarına uyğun olaraq istehsal etmək ehtimalının yox deyiləcək qədər kiçik olduğunu söyləmək hadisənin əhəmiyyətini olduğundan daha aşağı göstərir. Bu cür hər hansı bir quruluş ağlın varlığını göstərir ... Təsadüfi proseslərin həqiqiliyinə, ya da təsadüflərin insan ağlının məhulu olan hər hansı bir şeydən daha kompleks olan funksional bir zülal, ya da genin ən kiçik hissəsini meydana gətirə bilməsinə həqiqətən inanıla bilərmi?"


Prof. Michael Denton darvinistlərin bu ağıldankənar  inancını bir başqa sözündə isə belə izah edir:
"Yüksək orqanizmlərin genetik proqramlarının quruluşu milyardlarla bit (kompyuter vahidi) məlumata, ya da min cildlik kiçik bir kitabxananın içindəki bütün hərflərin düzülməsinə bərabərdir. Bu cür kompleks orqanizmləri meydana gətirən trilyonlarca hüceyrənin inkişafını təyin edən, əmr edən və nəzarət edən saysız kompleks funksiyanın tamamilə təsadüfə əsaslanan bir müddət nəticəsində meydana gəldiyini iddia etmək isə insan ağlına yönəlmiş bir hücumdur. Amma bir darvinist bu düşüncəni ən kiçik bir şübhə əlaməti belə göstərmədən qəbul edər!"


Kembric Universitetindən filosof Dr. Stephen C. Meyer də həyatın mənşəyi ilə əlaqədar təsadüfə əsaslanan şərhlərin etibar ediləcək növdən olmadıqlarını belə ifadə edir:
"Həyatın mənşəyi xaricindəki biologiya sahələrində hələ bioloji məlumatın mənşəyi üçün təsadüf, səbəbsiz bir şərh olaraq qəbul edilə bilər, lakin bunu bir neçə tədqiqatçıdan başqa heç kim ciddi şəkildə dəstəkləmir. 1950-ci və 1960-cı illərdə molekulyar bioloqlar zülalların və nuklein turşularının düzülüşündəki özünə xas xüsusiyyəti təqdir etməyə başladıqdan bəri funksional zülalları və nuklein turşuları təsadüfi olaraq meydana gətirmə ehtimalı ilə hesablanmışdır. Primitiv şərtlərin üstün olduğu fərz edilsə belə (həqiqətən və ya deyil) ... bioloji makromolekulların faydalı düzülüşə təsadüfən sahib olma ehtimalı Ilya Prigoginenin sözləri ilə "yox deyiləcək qədər az ... hətta ... milyardlarla illik zaman ölçüsündə belə."


Bu ehtimalların qeyri-mümkünlüyünü təkamülçülər də bilmələrinə baxmayaraq, həqiqətlər qarşısında müqavimət göstərirlər. Bu həqiqət, DNT-nin quruluşundakı komplekslik və mükəmməlliyin ancaq üstün bilik və ağıl sahibi bir Yaradıcının-Uca Rəbbimizin-varlığıyla açıqlana biləcəyidir. Bir ayədə belə bildirilir:

Haqqı batil ilə örtməyin və haqqı gizlətməyin. (Qaldı ki) siz (həqiqəti) bilirsiniz. (Bəqərə surəsi, 42)

 

DNT-nin varlığı tək başına heç bir işə yaramaz
Genetik sistem yalnız DNT-dən ibarət deyil. DNT-dən bu şifrəni oxuyacaq fermentlər, bu şifrələrin oxunmasıyla istehsal olunacaq daşıyıcı RNT, daşıyıcı RNT-nin bu şifrə ilə gedib istehsal üçün üzərinə bağlanacağı ribosom, ribosoma istehsalda istifadə ediləcək amin turşuları daşıyacaq bir daşıyıcı RNT və bunlar kimi saysız-hesabsız ara əməliyyatları təmin edən son dərəcə kompleks fermentlərin də eyni mühitdə olması lazımdır. Ayrıca, belə bir mühit ancaq hüceyrə kimi, tələb olunan bütün xammal və enerji imkanlarının olduğu, hər istiqamətdən təcrid edilmiş və tamamilə idarəli bir mühitdən başqası ola bilməz ...


Nəticədə, bir üzvi maddə ancaq bütün orqanoidləri ilə birlikdə tam formalaşmış bir hüceyrə olaraq var olduğu təqdirdə özünü çoxalda bilər. Bu da hüceyrənin fövqəladə dərəcədəki kompleks quruluşuyla "bir anda" var olması mənasını verir. Nobel mükafatlı fransız bioloq Jacques Monod Chance and Necessity (Təsadüf və lazımlılıq) adlı kitabında bu mövzunu belə açıqlayır:
"Müasir hüceyrədə genetik məlumatın oxunması üçün fəaliyyətdə olan mexanizmdə ən az əlli makromolekul komponent var. Lakin bunların özü də DNT-də şifrələnmişdir: Şifrə oxuma nəticəsində əldə edilən məhsullar olmadan oxuna bilmir. Bu, omne vivium ex ovo ["Bütün həyat bir yumurtadan gəlir" şəklindəki Latın atalar sözü] ifadəsinin müasir şərhidir. Bu dövr nə vaxt bağlandı? Xəyal etmək həqiqətən çətindir."


Bir başqa Nobel mükafatı sahibi olan fransız elm adamı Andre Lwoff da hüceyrə içindəki hər molekulun bir-birləri ilə əlaqəli çalışan bir bütünün hissəsi olduqlarını ifadə edir:
"Bir orqanizm bir-biriylə əlaqəli strukturların və funksiyaların meydana gətirdiyi bir sistemdir. Hüceyrələrdən meydana gələr və hüceyrələr də qüsursuzca iş birliyi edən molekullardan əmələ gəmişdir. Hər molekul digərlərinin nə etdiyini bilməlidir. Ismarıclarını ala bilməli və onlara görə hərəkət edə bilməlidir."


Ehtimal hesabları, zülallar və nuklein turşularının (RNT və DNT) kimi kompleks molekulların tək-tək təsadüfən əmələ gəlmələrinin qeyri-mümkün olduğunu göstərir. Ancaq təkamülçülər üçün daha da böyük problem həyat üçün bu kompleks molekulların hamısının eyni anda və bir yerdə olması zəruriliyidir. Bu həqiqət qarşısında təkamül nəzəriyyəsi tamamilə çarəsizdir. Bəzən bu mövzu təkamülçülərin etiraflarında da yer alır. Bunlardan biri, müxtəlif sahələrdə professorluq edən Indiana Universitetindən Douglas R. Hofstadterdir:
"Necə oldu ki, genetik məlumat onu şərh edən mexanizmlərlə (ribosomlar və RNT molekulları ilə) birlikdə ortaya çıxdı? Bu sual qarşısında özümüzü bir cavabla deyil, heyranlıq və qarışıqlıq duyğuları ilə təmin etməyimiz lazımdır."


Eyni həqiqət təkamülçü görüşlərə sahib XX əsr elm filosoflarını Prof. Karl Raimund Popper tərəfindən də qəbul edilir. Prof. Popper bu çıxılmaz vəziyyəti belə təsvir edir:
"Genetik kodu mənşəyi ilə əlaqədar problem yalnız bundan ibarət deyil. Kodun mövcud olması bu məlumatı almaq və istifadə etmək mənasını verər; əks halda, DNT içində qeydli olan məlumat gərəksiz olardı. Məlumatı almaq və istifadə etmənin mənası isə ferment və ribosomların məlumatı köçürməsi və tərcümə etməsidir. Hüceyrə bu ferment və ribosomları istehsal etməli olduğunu haradan bilirdi? Cavab: genetik kodda qeydli olan məlumatdan."


Prof. Popperin diqqət çəkdiyi kimi, hüceyrənin bütün quruluş daşları, orqanoidlərə aid məlumatlar DNT-də yazılıdır. Digər tərəfdən DNT-dəki məlumatın istifadə edilməsi üçün  həmin  quruluş daşlarının, orqanoidlərinin tapılması da zəruridir. Bu vəziyyət çox açıq bir şəkildə təkamül nəzəriyyəsinin mərhələli meydana gəlmə iddialarını çürüdür. Çünki DNT-də kodlu məlumat olmadan orqanoidlər mövcud ola bilməz; eyni şəkildə bəhsi keçən orqanoidlər mövcud olmadan DNT-də kodlu məlumat istifadəyə verilə bilməz. Yəni, hər ikisi eyni anda mövcud olmalıdır. Bu səbəbdən, primitiv hüceyrədən kompleks hüceyrəyə keçid iddiası xəyaldan ibarətdir. Zooloq Prof. David E. Green və biokimyaçı Prof. Robert F. Goldberger təkamülçü fikirlərinə baxmayaraq, elmi nəşrdəki yazılarında belə bildirirlər:
"Primitiv hüceyrələrin, növlərin mənşəyi üçün başlanğıc nöqtəsi olduğu mövzusundakı məşhur fikir həqiqətən də səhvdir. Bu hüceyrələr haqqında funksional olaraq primitiv olan heç bir şey yoxdur. Bu hüceyrələr günümüzdəki nümunələri kimi eyni biokimyəvi avadanlıqla təchiz olunublar. Yaxşı, daha sonrakı hüceyrələr necə ortaya çıxmışdı? Bu suala veriləcək tək mənalı cavab necə olduğunu bilmədiyimizdir."


Bütün canlılığı "təsadüf" cavabıyla izah etməyə çalışan təkamül nəzəriyyəsi DNT-də diqqətlə və qüsursuzca kodlaşdırılan fövqəladə məlumatın qaynağını əsla izah edə bilmir. Qaldı ki, mövzu DNT zəncirinin necə ortaya çıxdığı sualından ibarət deyil. Çünki DNT zənciri daha əvvəl də ifadə etdiyimiz kimi, içindəki fövqəladə məlumat tutumu ilə birlikdə var olsa belə, bu tək başına heç bir şeyə yaramır. Canlılıqdan bəhs etmək üçün mütləq bu DNT zəncirini oxuyan, köçürən və bu surətlərə görə zülallar istehsal edən fermentlər olmalıdır. Yəni, canlılıqdan bəhs etmək üçün, həm DNT adı verilən məlumat bankının, həm də bu bankdakı məlumatları oxuyaraq istehsal edəcək maşınlar mövcud olmalıdır. Bu hüceyrənin "mürəkkəb komplekslik" olaraq açıqlanan çox əhəmiyyətli bir xüsusiyyətidir. Prof. Frank B. Salisbury hüceyrədəki bu kompleksliyi belə dilə gətirir:
"İndi hüceyrənin bizim xəyal etdiyimizdən çox daha kompleks olduğunu bilirik. Hər biri öz içində kompleks maşınlar olan, minlərlə fermentin fəaliyyətini ehtiva edir. Hətta, hər ferment bir DNT lentini meydana gətirən genə qarşılıq meydana gəlir. Bu genin məlumat məzmunu və kompleksliyi nəzarət etdiyi ferment qədər müdhiş olmalıdır."


Nəticədə iç-içə keçmiş, hər hissəsi bir-biriylə əlaqəli sistemlərdən ibarət olan canlı hüceyrəsinin tək bir orqanoidinin belə əskikliyi, o hüceyrənin fəaliyyət göstərmədiyi mənasını verir. Hüceyrənin bu cür həyati bir əskikliyi zaman içində kompensasiya edəcək, saxta təkamül müddəti ilə tamamlayacaq gözləmə lüksü yoxdur. Bu səbəbdən, milyonlarla il təsadüflərin kiçik-kiçik hissələri bir yerə gətirməsiylə bir canlı hüceyrənin meydana gəlməsi mümkün deyil. Hüceyrə hər hissəsinin mərhələlərlə meydana gəlməsinə imkan verməyəcək kompleks bir bütünlüyə malikdir. Hüceyrənin varlığını davam etdirməsi üçün hələ əvvəldən bütün hissələriylə əskiksiz və qüsursuz bir tam halında olması zəruridir. Bu vəziyyət də təkamül nəzəriyyəsi üçün keçməsi mümkün olmayan dolaşıqlıqlardan biridir.

 

"Hansı daha əvvəl" problemi: zülal yoxsa, DNT?
DNT ilə əlaqədar ən təəccüblü mövzulardan biri də, DNT-ni oxuyub ona görə istehsal edən fermentlərin də yenə DNT-dəki şifrələrə görə istehsalıdır. Bunun mənası budur: Hüceyrənin içində elə bir fabrik vardır ki, bu zavod həm çox müxtəlif məhsullar istehsal edir, həm də bir tərəfdən bu istehsalı həyata keçirən robot və maşınları da inşa edir. Tək bir nöqtəsində əskiklik olsa işə yaramayan bu sistemin necə ortaya çıxdığı sualı isə təkamül nəzəriyyəsini tək başına dağıtmağa kifayətdir.


DNT-nin tək zülal quruluşundakı bəzi fermentlərin köməyi ilə köçürə bilməsi və bu fermentlərin sintezinin də ancaq DNT-dəki məlumatlar istiqamətində reallaşması, zülal və DNT-nin bir-birindən asılı olduqlarını göstərər. Bu səbəbdən, DNT-nin köçürülə bilməsi üçün ən əvvəldən həm zülal, həm də DNT eyni anda var olması lazımdır. Elmi yazar John Horgan bu tərəddüdü belə açıqlayır:
"... DNT katalitik zülalların və fermentlərin köməyi olmadan etdiyi işi edə bilməz. Qısaca, DNT olmadan zülallar mövcud olmaz, amma DNT də zülallar olmadığı vəziyyətdə meydana gəlməz."


Molekulyar bioloq Michael Dentona görə "Zülallar çox şey edə bilir, lakin öz inşaları üçün lazımlı olan məlumatı saxlaya və ya köçürə bilmir. Digər tərəfdən DNT məlumatı saxlaya bilir, lakin heç bir şey istehsal edə bilmir və ya özünü çoxalda bilmir. Bu səbəblə, DNT-nin zülallara, zülalların da DNT-yə ehtiyacı var. Bu qırılmaz bir dövr halında, "yumurta toyuqdan yoxsa, toyuqmu yumurtadan" paradoksunu xatırladır. Andrew Scott da New Scientist jurnalındakı bir məqaləsində, zülalların və genetik kodun bir-birindən ayrı düşünülməyəcəyini belə açıqlayır:
"Klassik "toyuq və yumurta" tərəddüdü ilə məşğul oluruq. Nuklein turşuları zülalları əmələ gətirmək üçün lazımlıdır; zülallar da nuklein turşularını əmələ gətirmək və beləcə, eyni zamanda nuklein turşularının zülal istehsalı prosesində özünü istiqamətləndirməsini təmin etmək üçün lazımlıdır ... Cansız atomlardan bizim yaranmağımız yolunda, qəti olaraq həyati bir mərhələ gen-zülal əlaqəsinin ortaya çıxışı, hardasa tamamilə qaranlıq içində gizlənmişdir."


Bu vəziyyət canlılığın təsadüflərlə meydana gəlməsi ssenarisini bir dəfə daha etibarsız edir. Amerikalı kimyaçı Prof. Homer Jacobson isə bu mövzuda belə deyir:
"[Həyat başladığı zaman], çoxalma planları, ətrafdan maddə və enerji təmin etmə, möhkəm inkişaf sırası və bütün bunların inkişafı üçün məlumatları tərcümə edəcək mexanizmə dair təlimatları, o anda və bir yerdə olması lazımdır. Bunların hamısının kombinasiyası təsadüfən reallaşa bilməz."


Prof. Jacobson bu ifadələri Ceyms Watson və Francis Crick tərəfindən DNT-nin quruluşunun açılmasından iki il sonra yazmışdı. Ancaq elmdəki bütün nailiyyətlərə baxmayaraq, bu problem təkamülçülər üçün hələ həllini tapmamış qalır. Təkamülçü bioloq Prof. Dr. Əli Dəmirsoy da zülal və DNT-nin birlikdə meydana gəlmə ehtimalı haqqında bu etirafı etmək məcburiyyətində qalır:
"Bir zülalın və nüvə turşusunun (DNT-RNT) əmələ gəlmə ehtimalı təxminlərin çox kənarında bir ehtimaldır. Hətta müəyyən bir zülal zəncirinin ortaya çıxma ehtimalı astronomik deyiləcək qədər azdır."


Dəmirsoyun bəhs etdiyi ehtimal isə praktikada sıfırdır. Təkamülçü Dr. Leslie Orgel isə 1994-cü il tarixli bir məqaləsində eyni həqiqət qarşısında belə deyir:
"Son dərəcə kompleks strukturlara sahib olan fermentlərin və nuklein turşularının (RNT və DNT) eyni yerdə və eyni zamanda təsadüfi olaraq meydana gəlmələri həddindən artıq dərəcədə ehtimal xaricidir. Amma bunların biri olmadan digərini əldə etmək də mümkün deyil. Bu səbəbdən, insan həyatın kimyəvi yollarla ortaya çıxmasının əsla mümkün olmadığı nəticəsini qəbul etmək məcburiyyətində qalır."


"Həyatın kimyəvi yollarla ortaya çıxması qeyri-mümkündür" demək, "həyatın öz-özünə meydana gəlməsi qeyri-mümkündür" deməkdir. Bu həqiqət, canlılığın bir anda yaradıldığının açıq bir isbatıdır. Ancaq təkamülçülər açıq dəlillərini gördükləri bu həqiqəti ideoloji səbəblərlə qəbul etməzlər. Allahın varlığını qəbul etməmək üçün, qeyri-mümkün olduğunu özlərinin də bildiyi axmaq ssenariləri müdafiə edirlər. Bir başqa təkamülçü Caryl P. Haskins DNT şifrəsinin təsadüfən meydana gəlməsinin qeyri-mümkünlüyünü və bu həqiqətin yaradılış üçün güclü bir dəlil olduğunu belə ifadə edir:


"Biokimyəvi genetika səviyyəsində təkamülə aid ən əhatəli suallar hələ cavablandırılmamışdır. Genetik şifrə ilk dəfə necə ortaya çıxmışdı və necə təkmilləşmişdi? Bu gün yaşayan bütün orqanizmlərdə həm DNT-nin replikasiyası, həm də DNT şifrəsinin təsirli bir şəkildə çevrilmə prosesləri son dərəcə qəti fermentlərə ehtiyac duyur. Eyni zamanda, bu fermentlərin molekulyar strukturlarının DNT-nin özü tərəfindən qəti bir şəkildə ifadə olması, diqqətə dəyər təkamülçü bir sirri ortaya qoyur ... Şifrə və şifrəni çevirmə yolları təkamül müddətində özbaşınamı ortaya çıxmışdı? Belə bir təsadüfün reallaşa biləcəyinə inanmaq az qala ağlasığmazdır. Bu pazl (puzzle) Darvindən əvvəlki dövrdə olduğu kimi, Darvindən sonra da təkamüldən şübhə duyanlar tərəfindən, xüsusi yaradılış üçün ən güclü dəlil növü olaraq şərh olunmuşdur."


Tək hüceyrəli bir orqanizm belə, elm adamlarının anlayışlarının xaricində bir kompleksliyə malikdir. Çünki bu kiçik canlı da tək başına surətini meydana gətirən böyük həcmdə bir genetik koddan ibarətdir. Bu kod isə yalnız nizam deyil, eyni zamanda yazılı məlumat da tələb edən bir quruluşa malikdir. Ayrıca, bu DNT kodunun yalnız doğru olaraq yazılması kafi deyil. Eyni zamanda, hüceyrənin qalan hissəsi, şifrəli olaraq yazılmış bu təlimatları oxuyub təqib etməlidir. Necə ki, canlı varlıqların hamısı, aldıqları bu əmrlər nəticəsində son dərəcə mütəşəkkil əməliyyatlar icra edən qüsursuz strukturlara sahib olarlar.


Şübhəsiz ki, şüursuz hüceyrə orqanoidlərinin bu kodların dilini öz-özünə öyrənməsi, ya da bunları təsadüf əsəri həll etməsi qeyri-mümkündür. Kodun mövcud olması, həll edilməsi, buradakı məlumatın köçürülməsi, doğru bir şəkildə istifadə edilməsi ... hər mərhələsi ayrı şüur və ağıl tələb edən əməliyyatlardır. Yaxşı, hüceyrədəki ferment və ribosomlar bu əməliyyatları etməli olduğunu haradan bilir? Bunu bildiklərini fərz etsək belə, bilmədikləri bir quruluşdakı şifrələri səhvsiz olaraq həll etmələri necə mümkün olur? Məhz bu nöqtədə soruşulan bütün suallar bir tərəfdən təkamülçülərin ziddiyyətlərini vurğulayarkən, bir tərəfdən də yaradılışdakı üstün ağıl və elmi sərgiləyən həqiqətləri ortaya qoyur. Quranda belə buyrulur:

Rəbbin, dilədiyini yaradar və seçər; seçki onlara aid deyil. Allah, onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır. Rəbbin onların sinələrinin saxladıqlarını və aşkara çıxartdıqlarını da bilir. O, Allahdır ki, Ondan başqa ilah yoxdur. Dünyada da, sonda da həmd Ona məxsusdur. Hökm Onundur və siz Ona qaytarılacaqsınız. (Qəsəs surəsi, 68-70)

 

Kimyəvi təkamül iddialarının əsassızlığı
Darvin isti bir gölün içində həyatın xammalı olan bəzi kimyəvi elementlər olduğu təqdirdə zülalların meydana gələ biləcəyini, bunların da çoxalıb birləşib bir hüceyrə meydana gətirə biləcəyini müdafiə etmişdi. Darvinin bu xəyalını reallaşdırmaq və həyatın mənşəyinə saxta təkamüllü bir şərhi gətirmək üçün çalışan minlərlə elm adamı da bu çıxılmaz yola girdilər.


Rus biokimyaçı Aleksandr Oparin və İngilis genetik J.B.S. Haldana 1920-ci illərdə "kimyəvi təkamül" kimi bilinən nəzəriyyəni ortaya atdılar. Darvinin xəyal etdiyi kimi, həyatın xammalı olan molekulların enerji təsirilə, öz-özlərinə təkmilləşib canlı bir hüceyrə əmələ gətirə biləcəyini iddia etdilər. Ancaq Oparin də daxil heç bir təkamülçü, bu "kimyəvi təkamül" iddiasını dəstəkləyəcək bir tapıntı ortaya qoya bilmədi. Əksinə, XX əsrdə edilən hər yeni kəşf canlılığın qətiyyən təsadüflərlə əmələ gəlməyəcək qədər kompleks olduğunu göstərdi. Məşhur təkamülçü Leslie Orgel bu mövzuda bu etirafı etmişdir: "(DNT, RNA və zülalların quruluşu araşdırıldığında) insan, həyatın kimyəvi yollarla ortaya çıxmasının əsla mümkün olmadığı nəticəsini qəbul etmək məcburiyyətində qalır."


İnsanın quruluş daşı olan hüceyrə bir yana, DNT-nin təməl quruluşundakı nükleotidlərin belə, təsadüflər nəticəsində erkən dünya şərtlərində kimyəvi xüsusiyyətlərini qoruması mümkün deyil. Təkamülçü xətdə nəşr edən elm jurnallarından Scientific American-da yer alan bu sətirlər təkamülçülərin bu mövzudakı etiraflarını dilə gətirir:
"Ehtimal olunan primitiv dünya şərtlərinin təqlid edildiyi həqiqi təcrübələrdə, ən sadə molekullar belə yalnız az miqdarda istehsal edilmişdir. Daha da pisi, bu molekullar ümumiyyətlə üzvi molekulların ikinci dərəcədən quruluş daşlarıdır. Normal təsirləri get-gedə daha kompleks üzvi qarışıqlar yaratmaq olan geokimyəvi reaksiyalar nəticəsində necə olub ki, molekulların ayrıla bildikləri və saflaşa bildikləri hələ bir problem olaraq dayanır. Bir az daha kompleks molekullar üçün, bu çətinlik sürətlə daha da böyüyür."


Alman elm adamları Reinhard Junker və Siegfried Scherer də canlılıq üçün lazımlı molekulların hamısının sintezinin ayrı-ayrı şərtlər tələb etdiyinə diqqət çəkərlər. Bu vəziyyət Junker və Şererə görə, həyat üçün lazım olan bir çox fərqli maddənin bir yerə gəlmə ehtimalının heç olmadığını göstərir:
"Kimyəvi təkamül üçün lazımlı bütün molekulların əldə ediləcəyi bir təcrübə bilinmir. Bu səbəbdən, müxtəlif molekulların müxtəlif yerlərdə çox uyğun şərtlərdə istehsal edilib hidroliz (bir molekulun suyun təsiriylə ikiyə ayrılmasını təmin edən reaksiya) və fotoliz (suyun işıq enerjisi ilə ayrılması hadisəsi) kimi zərərli faktorlara qarşı qorunub yeni bir reaksiya bölgəsinə daşınmağı lazımdır. Burada təsadüfdən bəhs edilə bilməz, çünki belə bir hadisənin reallaşma ehtimalı yoxdur."


Dr. John Keosian da The Origin of Life (Həyatın Mənşəyi) kitabında təkamülçülərin içində olduğu bu çarəsizliyi bu sözlərlə etiraf edir:
Kimyəvi təkamül iddiaları həqiqətdən kənardır. Biokimyəvi komponentlərin, biokimyəvi reaksiyaların və mexanizmlərin, enerji mübadiləsinin və saxlanmasının, müəyyən polimerləşmələrin, şifrələrin, transkripsiya (DNT-dəki genetik məlumatın, RNT-yə köçürülməsi) və translyasiya (RNT-dəki genetik məlumatın oxunaraq zülal istehsal edilməsi) mexanizmlərinin və daha bir çox təfərrüatın, ibtidai suların içində canlılar hələ ortaya çıxmazdan əvvəl canlı bədənində edəcəkləri funksiyalar ilə birlikdə var olduqlarına inanmağımız gözlənilir. Kimyəvi təkamül öz içərisində sona çatmışdır. Çox vaxt həyatdan kənar üzvi kimyəvi sintezlərdə heç bir şəkildə meydana gələ bilməyəcək, lakin canlılıq üçün uyğun şərtlərdə təşkil olunan uydurma ya da məharətlə təhrif edən laboratoriya sintezləri ilə qarşımıza çıxır ... Ön fikirli qənaətlərimizi dəstəklədiyi üçün təcrübələri, nəticələri və mühakimələri qəbul etməyə hazırıq ... Həyatın mənşəyi probleminə həll olaraq indiki vaxtda ortaya atılan yanaşmalar ya mövzudan kənardır, ya da kor bir nöqtədə sona çatır. Elə böhran da burada yatır ...


Kimyəvi təkamül ssenarisinin qeyri-mümkünlüyü DNT molekulunun quruluşu etibarilə də mümkün deyil. Çünki DNT molekulu öz halına buraxıldıqda dayanıqlılığını itirər, yəni xarici faktorlar molekulun quruluşunun asanlıqla pozulmasına səbəb olar. DNT-nin hüceyrə içərisində qərarlı olmasının səbəbi böyük ölçüdə xüsusiləşmiş fermentlər tərəfindən nəzarət edilməsi və təmir edilməsi sayəsindədir. Hüceyrə xaricində təkamülçülərin iddia etdiyi kimi ibtidai okeanların içində üzərkən DNT-nin molekul quruluşunu qoruması-qərarlı qalması-mümkün deyil. Əksinə, bu molekulun saxta ibtidai okean mühitində pozulma nisbəti, sintez sürətindən daha çox olacaqdı. Kimyaçı Dr. Charles B. Thaxton, Dr. Roger L. Olsen və Prof. Walter L. Bradleyin ortaq işi olan The Mystery of Life's Origin (Həyatın mənbəyinin sirri) adlı kitablarında "Okean mühitindəki kimyəvi şorbada, RNT və digər əsas biomolekul sintezinin çoxlu sayda çarpaz reaksiya səbəbiylə, hardasa hər bir dövrdə qısa dövr etməsi olacaq" deyərək, həyat üçün lazımlı maddələrin dayanıqlılığını qoruya bilməyəcəklərinə toxunur.


Necə ki, bir biokimyaçı DNT-ni hüceyrədən ayıranda və ya laboratoriyada sintez edəndə, onu, əriməsinə səbəb olacaq suyun içində və ya olduğu qabı otaq istiliyində, laboratoriya dəzgahı üzərində buraxmaz. Böyük ehtimalla, ağzını möhkəmcə bağlayıb bir balon içərisində azot altında və çox soyuqda saxlayardı. Qaldı ki, bu şərtlərdə belə molekul içərisindəki kimyəvi əlaqələr yavaşca parçalanır və bioloji fəaliyyət zaman içində itir.


Təkamülçülər saxta ibtidai okean içərisində və təbii şərtlər altında DNT, RNT və zülal molekullarının sürətlə yox ediləcəyi həqiqətini, tamamilə görməzlikdən gəlirlər. Dr. Carl Sagan The Origins of Prebiological Systems (Prebioloji sistemlərin mənşəyi) adlı kitabında, həyatın mənşəyi ilə əlaqədar mövcud ssenarilərin məqbul olmadığını belə qəbul edir:


"Müzakirə etdiyimiz problem çox ümumidir. Üzvi molekullar almaq üçün enerji qaynaqları istifadə edirik. Lakin eyni enerji qaynaqlarının bu üzvi molekulları yox edə biləcəyi də aydın olmuşdur. Üzvi kimyaçı reaksiya məhsulları pozulmadan əvvəl bunları enerji qaynağından dərhal uzaqlaşdıra bilər. Lakin həyatın mənşəyindən söz edəndə, sintezlə birlikdə eyni zamanda pozulmaların da reallaşdığını və bu məhsullar dərhal uzaqlaşdırılmadıqda, reaksiyanın gedişatının fərqli olacağını görməməzlikdən gəlməməliyik. Həyatın mənşəyini təkrar etməyə çalışarkən bu çətinliklə bir şəkildə qarşılaşmayacağımız məqbul ssenarilər xəyal etmək məcburiyyətindəyik!"


Burada unudulmaması lazım olan DNT-dəki məlumatlar oxuyacaq, bu təlimatları qəbul edən zülal istehsalı edə biləcək mexanizmə sahib bir hüceyrə belə yoxkən DNT-dəki məlumatın bir mənası olmayacağıdır. Təkamülçülərin irəli sürdüyü ibtidai dünya şərtlərində DNT molekulunun-hər cür mümkünsüzlüyə baxmayaraq-özbaşına meydana gəldiyini fərz etsək belə, DNT-nin varlığı tək başına bir məna daşımazdı. Prof. David E. Green və Prof. Robert F. Goldberger təkamülçü şəxsiyyətlərinə baxmayaraq, hüceyrənin mərhələli olaraq özbaşına ortaya çıxdığı görüşünün etibarsızlığını belə ifadə edirlər:


... Makromolekuldan hüceyrəyə keçid fantastik ölçülərdə bir sıçrayışdır və test edilə bilən bir fərziyyə deyil. Bu sahədə hər şey fərziyyələrdən ibarətdir. Mövcud məlumatlar hüceyrələrin bu planetdə özbaşına ortaya çıxdığını, həqiqi olaraq fərz ediləcək bir təməl meydana gətirmir.


New York Times qəzetinin elmi yazıçısı Nicholas Wade İyun 2000-ci ildə nəşr olunan "Həyatın mənşəyi daha qaranlıq və daha kompleks olur" adlı məqaləsində "Dünyada həyatın mənşəyiylə əlaqədar hər şey bir sirdir və nə qədər çox şey bilinsə, tapmaca da o qədər dərinləşir." deyir. Biokimyaçı Prof. Michael J.Behe isə təkamül ssenariləri baxımından elmin içində olduğu vəziyyəti belə xülasə edir:


"Əslində, əksər elm adamı həyatın başlanğıcı mövzusunda izah verməyiblər. Digər tərəfdən bir qisim elm adamları həyatın mənşəyi mövzusunda bu kitabda təsvir edilən böyük çətinliklərə baxmayaraq, təkamülün asanlıqla açıqlana biləcəyini düşünürlər. Bu qəribə vəziyyətin səbəbi isə belədir: kimyaçılar həyatın mənşəyi ssenarilərini ölçülərlə və təcrübələrlə test edirlər. Ancaq təkamülçü elm adamları təkamül ssenarilərini nə ölçü, nə də təcrübələrlə molekulyar səviyyədə test etməyə təşəbbüs etmirlər. Elə bu səbəblə, həyatın mənşəyi işlərinə hakim olan təkamülçü biologiya, təcrübələr edilmədən əvvəlki 1950-ci illərdəki zehniyyətdə ilişib qalmışdır: Xəyal gücü sərhədsiz istifadə olunaraq. Biokimyanın inkişafıyla əslində təkamül nəzəriyyəsinin qətiyyən açıqlaya bilmədiyi bir dünya ortaya çıxmışdır və bu dünya canlıların hamısında mövcuddur. Darvinin başlanğıc nöqtəsi olan həyatın mənşəyi və görmənin mənşəyi nəzəriyyə tərəfindən qətiyyən açıqlanmamışdır. Darvin heç bir zaman həyatın ən təməl səviyyəsində belə olan bənzərsiz kompleksliyi xəyal edə bilməmişdir."


Təkamülçülərin anlamaq istəmədikləri nöqtə də budur: Darvin canlıların kompleksliyini əvvəldən görə bilməyəcək qədər səthi məlumatlara sahib, yalnız müşahidələrinə əsaslanaraq izah verən həvəskar bir elm adamı idi. Təkamül nəzəriyyəsinə kor-koranə bir bağlılıq göstərən bir çox elm adamı da özlərini bu cəhalətin çıxılmaz vəziyyəti içində tapır. İstər etibarlarını itirmə narahatlılığından, istər doğruları danışma cəsarəti göstərə bilməməkdən, istərsə də Allahın yaratmasını qəbul etmək istəmədikləri üçün toplu bir yalanın hissəsi olmuşlar. Ancaq həqiqətlər elə aydındır ki, bəzən etiraf xaricində təkamülçülərin də söyləyəcək sözləri yoxdur. Müasir təkamülçülərindən biri olmasına baxmayaraq, biokimyaçı Klaus Dose həyatın guya ibtidai mühitdə özbaşına meydana gəlməsinin qeyri-mümkünlüyünü belə qəbul edir:
"Bunun ardınca hələ açıqlanamamış bir tapmaca var, yəni, genlərimizdə məskunlaşan məlumat nümunəsində olduğu kimi bioloji məlumatın qaynağı sualı ... Sadə nukleotidlərin və ya hətta ibtidai dünya şərtlərində köçürülə bilən polinukleotidlərin özbaşına meydana gəlməsi ehtimalı bu sahədə edilən saysız müvəffəqiyyətsiz təcrübə əsasında artıq qeyri-mümkün olaraq qəbul edilməlidir."


"Həyatın kimyəvi yollarla ortaya çıxmasının qeyri-mümkün olması", "həyatın təsadüfən ortaya çıxması qeyri-mümkündür" deməkdir. Bu səbəbdən, həyatın mənşəyini təsadüflə izah etməyə çalışan təkamül nəzəriyyəsi daha ilk mərhələdə çökür. Həyatın mənşəyi təsadüf olmadığına görə elm açıqca göstərir ki, həyat qüsursuz bir şəkildə yaradılmışdır. Yalnız ilk canlılıq deyil, yer üzündəki bütün fərqli canlı sinifləri ayrı-ayrı yaradılmışlar. Necə ki, fosillər bu xüsusu təsdiqləyir, bütün növlərin yer üzündə bir anda və özünəməxsus quruluşları ilə ortaya çıxdıqlarını, heç bir təkamül müddəti keçirmədən yaradıldıqlarını göstərir.

 

Şüurlu olaraq istiqamətləndirilmiş sınaqlar təkamül nəzəriyyəsinə dəlil ola bilməz
Həyatın mənşəyi ilə əlaqədar təcrübələrdən bəhs ediləndə ilk olaraq ağıla Miller təcrübəsi gəlir. Təkamülçü mənbələrdə həyatın mənşəyini əsaslandırdığı iddiasıyla saxta bir dəlil olaraq göstərilir. Ancaq təcrübənin təfərrüatları- həqiqətləri əks etdirməyən şərtləri-çox vaxt gözardı edilir. Amerikalı kimyaçı Stanley Miller özünün meydana gətirdiyi və erkən dünya atmosferi ilə əlaqəsi olmayan süni şərtlərdə təcrübəsini həyata keçirmişdir. Nəticə olaraq Stanley Millerin amin turşusu sintezi həqiqətləri əks etdirməyən bir mühit əsas alınaraq edildiyi üçün elmi bir tapıntı ortaya qoymur.


Ayrıca Miller bu təcrübədə yalnız amin turşusu sintez edə bilmişdir. Ancaq hər hansı bir şəkildə amin turşusu meydana gəlməsi qətiyyən canlılıq meydana gəlməsi demək deyil. Amin turşuları bədənin ən fundamental vəsaitləri olan zülalların quruluş daşlarıdır. Yüzlərlə amin turşusu hüceyrə içində müəyyən bir sırayla birləşdirilir və beləcə zülallar hazırlanır. Hüceyrələr də təxminən bir neçə min ayrı növdə zülaldan meydana gəlir. Yəni amin turşuları canlıların ən sadə, ən kiçik parçalarıdır. Millerin təcrübəsinin etibarlı olmadığı sonrakı illərdə bir çox elmi nəşrdə də mövzu olmuşdur. (Ətraflı məlumat üçün baxın. Harun Yahya, Təkamül aldatmacası, Araşdırma nəşriyyat)
Miller təcrübəsiylə təkamülçülər əslində təkamülü öz əlləriylə çürütmüşlər. Çünki, təcrübə amin turşularının ancaq bütün şərtləri xüsusi olaraq nizamlanmış bir laboratoriya mühitində şüurlu müdaxilələrlə əldə edilə biləcəyini sübut etmişdir. Yəni, canlılığı ortaya çıxaran güc şüursuz təsadüflər deyil, "yaradılış"dır.


Təkamülçülərin bu açıq həqiqəti qəbul etməmələri, elmə tamamilə zidd bəzi ön mühakimələrə sahib olmalarından qaynaqlanar. Necə ki, Miller təcrübəsini şagirdi Stanley Miller ilə birlikdə təşkil edən Harold Urey bu mövzuda bu etirafı etmişdir:
"Həyatın mənşəyi mövzusunu araşdıran bütün bizlər, bu mövzunu nə qədər çox araşdırarsaq araşdıraq, həyatın hər hansı bir yerdə təkamülləşə bilməyəcək qədər kompleks olduğu nəticəsinə gəlirik. Hamımız bir inanc ifadəsi olaraq, həyatın bu planetin üzərində ölü maddədən təkmilləşdiyinə inanırıq. Lakin kompleksliyi o qədər böyükdür ki, necə təkmilləşdiyini xəyal etmək belə bizim üçün çətindir."


Təkamülçülərin həyatın mənşəyi ilə əlaqədar iddialarına dəlil kimi təqdim etdikləri bənzəri təcrübələrin heç biri həqiqətləri əks etdirmir. Bununla yanaşı, əsl ziddiyyət təkamülçülərin bir tərəfdən həyatın mənşəyini təsadüfi şüursuz təsirlərlə açıqlayarkən, bir tərəfdən də təcrübələrini son dərəcə planlı, şüurlu müdaxilələr altında həyata keçirmələridir. Bu səbəbdən, laboratoriyada meydana gətirdikləri mühitdə heç bir şey təsadüfi deyil.


Əksinə, həyatın mənşəyinə təkamülçü izah gətirmək üçün edilən bütün təcrübələr şüurlu, ağıl və məlumat sahibi elm adamları tərəfindən, yüksək texnoloji təchizata sahib olan, xüsusi hazırlanmış laboratoriya şərtlərində edilir. Belə idarəli bir mühitdə genlərin müxtəlif xüsusi fermentlər istifadə edilərək DNT-dən qopardılması, bir-birləri ilə qarışdırılması, daha sonra təkrar hüceyrə içinə yerləşdirilməsi, ardınca faydalı olanların seçilməsi kimi mərhələlərin təsadüfi təsirləri əks etdirməyəcəyi açıqdır. Bu səbəbdən, təkamülçülərin həyatın mənşəyində ağıl, şüur və məlumat olmadığı iddiası etibarsızlığını bir dəfə daha göstərir. Molekulyar bioloq Michael Behe Darvin's Black Box (Darvinin qara qutusu) adlı kitabında mövzu ilə əlaqədar bunları dilə gətirir:


"Buradakı böyük problem burada yatır: Özləri də bir "quruluş daşı" olan hər nukleotid müxtəlif parçalardan meydana gəlir və bu parçaları meydana gətirən proseslər, kimyəvi mənada uyğun gəlmir. Bir kimyagər laboratoriyasında vəsaitləri ayrı-ayrı sintezləyərək bunları saf hala gətirərək və daha sonra bir-birlərilə reaksiyaya salaraq asanlıqla nukleotid əldə edə bilər. Ancaq yönləndirilməyən kimyəvi reaksiyalar qarşı qoyula bilməz bir şəkildə test qabının dibində istənməyən məhsullar və şəkilsiz qarmaqarışıq maddələrlə nəticələnəcəkdir."


Edilən bütün təcrübələr əslində həyatın meydana gəlməsinin hər mərhələsində şüurlu bir idarənin vacibliyini sübut edir. Prof. Werner Gitt təkamülə dəlil olaraq təqdim Miller təcrübələri haqqında bunları ifadə edir:
"Bu cür bir təcrübədə heç bir zaman bir zülal sintezlənməmişdir. Bunlar zülallar deyil, termal zülallardır. Uzun bir amin turşusu zənciri və doğru optik rotasiyası (zülalların sol-əlli olmalarını təmin etmək üçün kimyada istifadə edilən bir üsul) olan həqiqi bir zülal əldə etmiş olsalar belə, bu təkamülün başlanğıcı ola bilməzdi. Bu zülala aid məlumatın saxlana biləcəyi bir şifrələmə sistemi olmalıdır ki, sonrakı mərhələlərdə özünü yeniləyə bilsin. Lakin ... bir şifrələmə sistemi əsla maddədən ortaya çıxa bilməz. Bu səbəblə, Miller təcrübələrinin həyatın mənşəyinin izahı mövzusunda heç bir töhfəsi  olmamışdır."


Məşhur fizik Prof. Paul Davies isə daha əvvəldən edilən sınaqlardakı yanaşmanın səhv olduğuna belə toxunur:
"Canlı hüceyrə ən yaxşı super bir kompyuter olaraq düşünülə bilər. Təəccüblü komplekslikdə bir hesablama və köçürmə sistemidir. DNT xüsusi həyat verən bir molekul deyil. DNT riyazi kodu istifadə edərək məlumatını çatdıran bir genetik bankdır. Hüceyrə ilə əlaqədar işlərin çoxu ən yaxşı kompyuter təchizatı kimi maddi şeylərlə deyil, proqram kimi bilik ilə təsvir edilir. Bir təcrübə balonunda kimyəviləri qarışdıraraq həyat meydana gətirməyə çalışmaq, düymələrlə və telləri lehimləyərək Windows 98 proqramını çıxarmağa bənzəyər. Bu müvəffəqiyyətli olmaz, çünki problemə səhv anlayışlar səviyyəsində yaxınlaşılır."


Bütün bunlar onu göstərir ki, hüceyrədəki hər şeyin daha ilk andan etibarən yerli yerində, əskiksiz və ən mükəmməl şəkliylə olması zəruridir. Ən kiçik bir əksiklik və ya dəyişiklik hüceyrənin sonu mənasını gələcəkdir.  Milyardlarla deyil, istərsə trilyonlarca dəfə trilyonlarca il sürsün, təkamül nəzəriyyəsinin iddia etdiyi növdən bir yoxlama-yanılma prosesinin canlı bir hüceyrə meydana gətirməsi mümkün deyil. Şüursuz təsadüflərin, təbiət hadisələrinin tək bir səfərdə, hüceyrədəki mürəkkəb komplekslikdəki strukturları və sistemləri ortaya çıxarmasının ehtimal xarici olduğu artıq elmi bir həqiqətdir. Bütün bu həqiqətləri görmələrinə baxmayaraq təsadüflərə ilahlıq ətf edənlər boş bir aldanışdadırlar. Allah bu kəslərin batil inanclarını Quranda belə bildirir:

Göylərin və yerin hökmü Onun əlindədir; övlad götürməmişdir. Ona mülkündə şəriki yoxdur, hər şeyi yaratmış, ona bir nizam vermiş, müəyyən bir ölçüylə təqdir etmişdir. Onun xaricində, heç bir şeyi yaratmayan, üstəlik özləri yaradılmış olan, öz özlərinə nə bir zərər, nə fayda təmin edə bilməyən, öldürməyə, həyat verməyə və yenidən diriltməyə qüdrəti olmayanları özlərinə tanrılar qəbul etdilər. (Furqan surəsi, 2-3)

 

DNT-dəki komplekslik özbaşına nizamlana bilməz
Fizikanın ən fundamental qanunlarından biri olan "Termodinamikanın İkinci Qanunu", kainatda öz halına, təbii şərtlərə buraxılan bütün sistemlərin zamanla doğru mütənasib olaraq nizamsızlığa, dağınıqlığa və pozulmağa doğru gedəcəyini izah edir. Canlı-cansız bütün hər şey zaman içində aşınar, pozular, çürüyər, parçalanar və dağılar. Bu, tez ya da gec hər varlığın qarşılaşacağı mütləq sondur və danışılan qanuna görə bu qaçınılmaz prosesin geri dönüşü yoxdur. Sidney Universitetindən bioloq Prof. Michael G. Pittman mövzu ilə əlaqədar bunları dilə gətirir:
"Zaman işə yaramaz. Canlı bir sistem xaricində bio-molekullar zamanla təxrib olar, inkişaf etməz. Çox vaxt dayana biləcəkləri müddət bir neçə gündür. Zaman kompleks sistemləri pozar. Uzun bir "söz" (zülal) və ya bir paraqraf təsadüflər nəticəsində meydana gəlmiş olsa belə, zaman bunu yox edəcək. Nə qədər çox zaman tanısanız, bu parçaların nəzarətsiz kimyəvi mühitdə xilas olma ehtimalı daha az olacaqdır."


Təkamülçülər termodinamikanın II qanunu ilə təkamülü uzlaşdırma məqsədiylə, "açıq sistem" deyilən davamlı maddə və enerji giriş-çıxışı olan sistemlərdə, müəyyən bir nizam meydana gələ biləcəyini isbat etməyə çalışırlar. Bu nöqtədə iki kilid anlayışa aydınlıq gətirilməsi, təkamülçülərin yanıldıcı üsullarının ortaya qoyulması baxımından əhəmiyyətlidir. Buradakı yanıltma iki fərqli anlayışın - "nizamlı" və "mütəşəkkil" anlayışlarının-qəsdli olaraq qarışdırılmasıdır.


Məsələn, külək tozlu bir otağa girəndə, daha əvvəl yerə tək təbəqə olaraq yayılmış toz təbəqəsi otağının müəyyən bir kənarına toplana bilər. Bu yenə termodinamik mənada köhnəsinə görə daha nizamlı bir mühitdir, lakin toz hissəciklərinin heç bir zaman küləyin enerjisiylə "öz-özlərinə təşkil olaraq" otağının döşəməsində əskiksiz bir insan rəsmi meydana gətirə bilməzlər. Nəticə olaraq, təbii proseslərlə heç bir zaman kompleks və mütəşəkkil sistemlər meydana gələ bilməz. Ancaq zamanla yuxarıdakı nümunəyə bənzər sadə tənzimləmələr meydana gələ bilər. Bu tənzimləmələr də müəyyən sərhədlərin kənarına keçə bilməzlər.


Nə var ki, təkamülçülər bu şəkildəki təbii proseslərlə özbaşına ortaya çıxan təşkil (self-ordering) hadisələrini, təkamülün çox əhəmiyyətli bir dəlili kimi təqdim edir və bunları saxta "özünü təşkil etmə" (self-organization) nümunələri kimi göstərirlər. Bu anlayış qarışıqlığı nəticəsində də canlı sistemlərin təbii hadisələr və kimyəvi reaksiyalar nəticəsində özbaşına meydana gələ biləcəyini qarşıya qoyurlar.
Halbuki, əvvəldə də ifadə etdiyimiz kimi, mütəşəkkil sistemlərlə nizamlı sistemlər bir-birlərindən tamamilə fərqli strukturdur. Daimi sistemlər sadə sıralamalar, təkrarlar şəklində strukturlar yaratmaqla yanaşı, mütəşəkkil sistemlər iç-içə keçmiş son dərəcə kompleks quruluş və funksiyaları ehtiva edərlər. Ortaya çıxmaları üçün mütləq şüur, məlumat və ağla ehtiyac vardır. Aradakı bu əhəmiyyətli fərqi təkamülçü elm adamlarından Jeffrey Wicken belə təsvir edir:
"Mütəşəkkil sistemləri nizamlı sistemlərdən diqqətlə ayırd etmək lazımdır. İki sistemdən heç biri "təsadüfi" deyil, amma nizamlı sistemlər sadə qəliblərdən meydana gəldikləri üçün heç komplekslik daşımazkən, mütəşəkkil sistemlər hər parçası yüksək məlumat ehtiva edən xarici qaynaqlı bir plana görə bir yerə gəlirlər ... Təşkilat buna görə funksional komplekslikdir və məlumat daşıyır."


Özbaşına təşkil ssenarilərinin çıxılmaz nöqtələri DNT molekulunun quruluşu araşdırıldıqda asanlıqla görülə bilər. Biokimya və molekulyar biologiya sahəsindəki işlər DNT, RNT kimi geniş məlumat ehtiva edən makro-molekulların xüsusi düzülməsini açıqlaya bilmir. New York Universitetində kimya professoru və DNT mütəxəssisi olan Robert Shapiro təkamülçülərin "maddənin öz-özünü təşkil etməsi" mövzusundakı inanclarını və bunun kökündə yatan materialist aksiomu bu şəkildə açıqlayır:
Bizi sadə kimyəvi maddələrin mövcud olduğu bir qarışıqdan, ilk təsirli replikatora (DNT və ya RNT-yə) daşıyacaq bir təkamüllü qanuna ehtiyac vardır. Bu qanun "kimyəvi təkamül", ya da "maddənin özünü təşkili" (self-organization) olaraq adlandırılar, amma heç bir zaman dəqiq bir şəkildə təsvir edilməmiş və ya varlığı göstərilə bilməmişdir. Belə bir prinsipin varlığına, dialektik materializmə bağlılıq uğruna inanılır.


Təkamülçülərin özünü təşkil etmə anlayışıyla müdafiə etdikləri iddia cansız maddənin öz-özünü təşkil edib, kompleks bir canlı varlıq meydana gətirə biləcəyi istiqamətindəki inancdır. Bu qəti olaraq elmə zidd bir inancdır, çünki bütün müşahidə və təcrübələr maddənin belə bir qabiliyyəti olmadığını göstərir. Yaxşı, təkamülçülər niyə hələ də maddənin özünü təşkili kimi elmi olmayan ssenarilərə inanırlar? Niyə canlı sistemlərdə açıqca görülən yaradılış dəlillərini rədd etmək mövzusunda bu qədər israrlıdırlar?


Bu sualların cavabı təkamül nəzəriyyəsinin əsl təməli olan materialist fəlsəfədə gizlidir. Materialist fəlsəfə yalnız maddənin varlığını qəbul edir, bu vəziyyətdə canlılara da yalnız maddəyə əsaslanan bir izah gətirilməlidir. Təkamül nəzəriyyəsi bu zərurətdən doğmuşdur və hər nə qədər elmə zidd də olsa, sırf bu zərurət naminə müdafiə olunur.


Canlılığa gətirilə biləcək tək izah yaradılışdır. Təkamülçülər Allahın varlığını inkar etmək üçün, hər cür mümkünsüzlüyə ehtimal verir, hər çıxılmaz yolu məcbur edir. Ancaq həqiqətlərdən nə qədər qaçarsalar qaçsınlar, qarşılarında hər zaman Rəbbimizin varlığının dəlillərini, yaratdıqlarındakı üstünlüyü tapacaqlar. Quranda inkar edənlərin vəziyyəti belə bildirilir:

İnkar edənlər isə; onların əməlləri səhradakı ilğıma bənzər ki, susamış kimsə onu su hesab edər. Nəhayət ona çatdığında bir şey tapa bilməz və yanında Allahı tapar. (Allah da) Onun hesabını tam olaraq verər. Allah, haqq-hesab çəkəndir. (Nur surəsi, 39)

 

Neo-Darvinizm təkamülün çıxılmaz vəziyyətinə bir həll ola bilməz
Neo-darvinizm Darvinin təkamül nəzəriyyəsini, Avstriyalı bioloq Qreqor Mendelin genetik varislik qanunları ilə birləşdirərək, elmi inkişaflara uyğunlaşdıraraq gündəmdə tutma səyidir. Müasir sintez də deyilən neo-darvinizm əslində, Darvinin cəhalətini bütün açıqlığıyla ortaya qoyan bir vəziyyətdir. Canlılardakı müxtəlifliyi təbii seleksiya ilə şərhə çalışan Darvin canlılardakı xüsusiyyətlərin varislik yoluyla sonrakı nəsillərə köçürüldüyünü bilmirdi. Təkamül nəzəriyyəsinin bu yeni versiyası bu cəhaləti örtmə səyinin bir nəticəsidir. Ancaq neo-darvinist nəzəriyyəni hər nə qədər aktuallaşdırmağa çalışsalar da, əvvəldən çürük təməllər üzərinə qurulmuş bir nəzəriyyə olduğu üçün məqsədlərində müvəffəqiyyətli ola bilməmişlər.


Neo-darvinistlər də Darvin kimi canlılardakı müxtəlifliyin özbaşına meydana gəldiyini və təsadüfi olduğunu irəli sürdülər. Bu səhv məntiqin üzərinə əlavə olaraq mutasiyaları, təkamülçülərin digər bir sözü ilə təsadüfi genetik dəyişiklikləri, canlılığın qaynağı olaraq göstərdilər. DNT-nin köçürülməsi əsnasında ortaya çıxan səhvlər ola biləcək ən kiçik mutasiya olduğu üçün neo-darvinistlər bunu nəzəriyyələri üçün istifadə edə biləcəklərini düşündülər. Lakin ən kiçik bir köçürmə səhvi belə-tək bir nukleotiddəki dəyişiklik-son dərəcə əhəmiyyətli nəticələr yaradır.


Neo-darvinistlər kiçik dəyişmələrin, genetik məlumatın əvvəl bir yerində, sonra bir başqa yerində reallaşdığını söylədilər. Biofizik Dr. Lee Spetner "Neo-darvinist nəzəriyyə gec-tez böyük dəyişmələrin olacağını irəli sürür. Bu kifayət qədər penni yığaraq, milyoner olmaq kimi bir şeydir." sözləriylə nəzəriyyənin həqiqiliyi olmadığını vurğulayır.


Fransız Elmlər Akademiyasının üzvü, Paris Universitetindən riyaziyyatçı, bioloq və tibb həkimi olan Prof. Marcel-Paul Schützenberger, neo-darvinizmi riyazi dəlillərlə çürütmüş bir elm adamıdır. Mathematical Challenges in the Neo-Darwinian Interpretation of Evolution (Təkamülün Neo-Darvinist şərhinə riyazi meydan oxuma) adlı kitabında belə bir nəticəyə çatır:


Neo-darvinizmin təkamül nəzəriyyəsində ciddi bir boşluq olduğuna inanırıq. Və inanırıq ki, bu boşluq elə bir təbiətə malikdir ki, müasir biologiya anlayışı ilə yeri dolmayacaq  bir boşluqdur.


Neo-darvinizmə görə təsadüfi genetik mutasiyalar təkamül üçün xammal meydana gətirər. Ancaq bu gün bir çox elm adamının qəbul etdiyi kimi, canlılardakı komplekslik səviyyəsi neo-darvinizmin fərz yoxlama-yanılma prosesləri ilə əldə edilə bilməz. Dr. Lee Spetner "Variasiyaları təsadüfi olsa da, genetik məlumatın meydana gəlməsini açıqlaya bilmir. Ehtimallar dərhal sıfırdır ... Harmoniya əmələ gətirən böyük bir genetik nizamın təsadüf əsəri olduğunu düşünə bilməzsiniz." sözləri ilə bu qeyri-mümkünlüyü dilə gətirir.


Təkamül nəzəriyyəsinin canlıların mənşəyi haqqında gətirməyə çalışdığı hər cür izah ağıl və elmdən kənar iddialardır. Bu həqiqəti qəbul edən açıq sözlü nüfuzlulardan biri, Fransız Elmlər Akademiyasının köhnə başçısı olan məşhur Fransız zooloq Pierre Grassédir. Grassé də bir təkamülçüdür, ancaq darvinist nəzəriyyənin canlılığı açıqlaya bilmədiyini müdafiə edir və Darvinizmin təməlini meydana gətirən təsadüf məntiqi haqqında bunları deyir:


"Təsadüfi mutasiyaların heyvanlar və bitkilərin ehtiyaclarının qarşılanmasını təmin etdiyinə inanmaq həqiqətən çox çətindir. Amma darvinizm bundan çoxunu da istəyər: Tək bir bitki, tək bir heyvan, minlərlə və minlərlə tam olması lazım olduğu şəkildə faydalı təsadüflərə məruz qalmalıdır. Yəni, möcüzələr adi qayda halına gəlməli, inanılmaz dərəcədə aşağı ehtimallara sahib hadisələr asanlıqla reallaşmalıdır. Xəyal qurmağı qadağan edən bir qanun yoxdur, amma elm bu işin içinə daxil edilməməlidir."


Bütün bunlar bir yana, təkamülçülərin DNT-dəki məlumatları zaman içində artırdığını və çeşidlənməyə gətirib çıxardığını düşündükləri təsadüfi mutasiyalar xüsusiyyətləri etibarilə darvinistlərin çıxılmaz vəziyyətinə bir həll ola bilməz. Əvvəlcə mutasiyalar, canlı hüceyrəsinin nüvəsində yerləşən və genetik məlumatı daşıyan DNT molekulunda radiasiya və kimyəvi təsirlər nəticəsində meydana gələn qopmalar və yer dəyişdirmələrdir, qısacası zərərli təsirlərdir. Mutasiyalar DNT-ni meydana gətirən nukleotidləri təxrib etdikləri ya da yerlərini dəyişdirdikləri üçün çox vaxt hüceyrənin təmir edə bilməyəcəyi ölçülərdə bəzi ziyan və dəyişikliklərə səbəb olurlar. Məsələn, X şüaları insan bədəninin dərinlərinə nüfuz edərək əhəmiyyətli ölçüdə DNT ziyanına səbəb olar. Bu da DNT-nin səhv bir şəkildə köçürməyə başlamasına gətirib çıxarır. Ancaq bədən hüceyrələrində səhv köçürmələr özünü xərçəng olaraq göstərir. Günəş işığındakı mutagenik təsir dəri xərçənginə səbəb olar və ya siqaretdəki mutagenik təsir ağciyər xərçənginə səbəb olar. Çoxalma hüceyrəsində 21-ci xromosomun səhv nüsxəsinin isə uşaqda daun sindromuna (monqolizm) səbəb olar.


Təkamül nəzəriyyəsinin yer üzündəki canlıların mənşəyini açıqlaya bilməsi üçün qəti olaraq pozan, xarab edən deyil, yeni, faydalı bir xüsusiyyət əlavə edən bir mexanizm göstərməsi lazımdır. Amma bir canlının necə yeni bir xüsusiyyət qazandığı sualı soruşulanda təkamülçülərin qarşıya qoyduqları tək cavab; mutasiyadır. İddialarına görə bütün canlılıq tək bir hüceyrənin DNT-sinə təsir edən təsadüfi mutasiyalarla meydana gəlmişdir. Ancaq mutasiyalar təkamülçülərin arxasına sığına biləcəkləri, canlıları daha aliyə və mükəmmələ aparan bir mexanizm deyil. Bu səbəbdən, təkamülçülərin iddiaları üçün əsas aldıqları mutasiyalar təkamül nəzəriyyəsinin ehtiyac duyduğu növdən yeni xüsusiyyətlər çıxaracaq ünsürlər deyil. Mutasiyaların təkamül nəzəriyyəsinə nə üçün heç bir töhfəsi olmadığına və ola bilməyəcəyinə, yalnız ümumi xətləriylə yer verəcəyik: (Ətraflı məlumat üçün baxın. Harun Yahya, Həyatın həqiqi mənşəyi, Araşdırma Nəşriyyat; Harun Yəhya, Təkamül Aldatmacası, Araşdırma Nəşriyyat)